CTCP Foody

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Jabes 1, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM

SĐT: 39 254 685